http://boonrod1.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

กระดานสนทนา

 ทำเนียบป.โท รุ่น 7

 รวมรูปภาพ

กลุ่มกศ.นอกระบบ กศน.ชัยภูมิ

 ติดต่อเรา

บริการ

ผลงานวิชาการ

บทความ กศน.

เกร็ดความรู้

กฎ ระเบียบ

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

สถิติ

เปิดเว็บ05/05/2010
อัพเดท30/11/2018
ผู้เข้าชม64,170
เปิดเพจ84,847
iGetWeb.com
AdsOne.com

ทำเนียบ ป.โท รุ่น 7

ทำเนียบ ป.โท รุ่น 7

ทำเนียบนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร การบริหารการศึกษา แผน ข รุ่นที่ 7
ปีการศึกษา 2552 ศูนย์จังหวัดชัยภูมิ 


 

 

 

นางจิตราวรรณ สุโพธิ์ 
1 52080580001
ที่อยู่  377 ม.1 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ทีทำงาน  โรงเรียนมูกมันโนนอุดมสามัคคี ต.บึงสำโรง
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
โทร  08-5779-4761 
E-Mail : jittrawan1@ chaiyo.com
igetweb : http://Jittrawan2505.igetweb.com                
นางจินตนา โพธิ์ชัย
2 52080580002
ที่อยู่ 283/1 ม. 3 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยกนทา ต.คูมือง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1749-6317 
E-Mail : jintanaphochai@hotmail.com
igetweb : http://jintanapho.igetweb.com/

นางนฤมล วงษาเทียม
3 52080580001
ที่อยู่  108 บ้านศูนย์กลาง ม.1  ต.แก้งสนามนาง 
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ทีทำงาน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ  ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
โทร  044-339295    08-0725-4352
E-Mail : srikamol@windowslive.com
igetweb : http://naruemol.igetweb.com/

นางนิภาพร มีทรัพย์
4 52080580004
ที่อยู่  77/1 ม.5  ต.แวงน้อย   อ.แวงน้อย
จ.ขอนแก่น
ทีทำงาน โรงเรียนบ้านละหานนา ต.ละหานนา
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โทร  08-2103-001
E-Mail : srikamol@windowslive.com
igetweb : http://                 .igetweb.com

 

นางเบญจวรรณ บัวสำราญ 
5 52080580005
ที่อยู่ 365 ม.12 ต. - อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี   ต. -
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
โทร 08-1062-9009 
E-Mail : Ben_kran @hotmail.com
igetweb : http://benkran.igetweb.com

นางปิยมาภรณ์ ปัญญา
6 52080580006 
ที่อยู่ 159 ม.5 ต. - อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน ต.ละหานนา
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โทร 08-4788-7762 
E-Mail : Piyamaporn_52@thai.com
igetweb: http://Piyamaporn.igetweb.com

นางยุวันญา ล้ำเลิศ
7 52080580007
ที่อยู่  118 ม.3 บ้านดอนคนทา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
ที่ทำงาน 118 ม.3 บ้านโคกสะอาด ต.ด่านช้าง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทร 08-1069-3864  
E-Mail : thong_em99@hotmail.com
igetweb: http://Yuwanya.igetweb.com

นางวรณี เลิศสรรสิริ
8 52080580008
ที่อยู่ 166 ม.4 บ้านหลุบเพ็ก อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โทร 08-6876-5044 
E-Mail :  woranee@thaimail.com
igetweb : http://warnee.igetweb.com

 

นายจิโรจน์รัฎฐ์ นาคคำ
9 52080580010 
ที่อยู่ 385/15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1760-5586 
E-Mail : jirojrat@hotmail.com
igetweb :

นางสุภาภรณ์ พรหมนา
10 52080580011
ที่อยู่ 336/213 ก ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-0734-3922
E-Mail : sudee.p_@hotmail.com
igetweb: http://sudee.igetweb.com/

 

 

นางสุภาวดี ประกอบนา
11 52080580012
ที่อยู่ 305 หมู่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1730-9003 044-854317 
E-Mail : Ting_nongnoi2009@hotmail.com
igetweb: http://SUPAVADE12.igetweb.com

 นางอรวรรณ มะณีจันทร์
12 52080580013
ที่อยู่ 207 หมู่ 9 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลโนนแดง
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
โทร 08-0153-3948  
E-Mail : Orawan282304@gmail.com
igetweb: http://

นางอัญชลี ชำนาญศก
13 52080580014
ที่อยู่ 305 หมู่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ต.ซับใหญ่
อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1073-1184 044-833402 
E-Mail : Poo_naja2009@hotmail.com
igetweb: http://Unchalee.igetweb.com

นางอำนวยพร ทองประภา
14 52080580015
ที่อยู่ 82 หมู่ 11 บ้านหนองเหมือดแอ่ ต.โคกมั่งงอย
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนคอนสวรรค์
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
โทร 08-9579-8805
E-Mail : amnuayporn.th@gmail.com
igetweb : http://amnuayporn.igetweb.com

นางสาวฆณภัส ชีใหม่
15 52080580016
ที่อยู่ 290 บ้านพักครูโรงเรียนบ้านอุทัยทอง
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
ที่ทำงาน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ต.เกล็ดลิ้น
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทร 08-7076-6110 
E-Mail : kanaphat415@hotmail.com
igetweb: http://kanaphat.igetweb.com

นางสาวทิพย์สุดา สิงหเสลิต
16 52080580017 
ที่อยู่ 91 หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โทร 08-0157-9852 
E-Mail : tipevesuda@hotmail.com

igetweb: http://TIPSUDAEVE.igetweb.com

นางสาวธีรวรรณ พันธุ์จำรัส
17 52080580018
ที่อยู่ 207 หมู่.2 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
ที่ทำงาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โทร 08-7003-9394   
E-Mail : hualum.aor@hotmail.com
igetweb: http://terawan.igetweb.com/

นางสาวนภัสพร ด่านสุนทรวงศ์
18 52080580019
ที่อยู่ 227/7 ถนนโนนไฮ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน 52/391 ถนนโนนไฮ - เมืองเก่า
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-24420447
E-Mail : napass_beau@hotmail.com
igetweb: http://smartenglishcenter.igetweb.com

นางเบ็ญจมาศ ใบลี
19 52080580020
ที่อยู่ 294 หมู่ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.หนองแวง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-5768-2428  
E-Mail : paggate_b@hotmail.com
igetweb:  http://benjamas_b.igetweb.com

นางสาวปิยะดา ชำนาญไพร
20 52080580021
ที่อยู่ 6 หมู่ 15 ต. หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล ต.เก่าย่าดี
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โทร 08-7247-7340
E-Mail : priyada_2009@hotmail.com
igetweb: http://piyadach.igetweb.com

นางสาวเพลินจิต น้อยเจริญ
21 52080580022
ที่อยู่ 200 หมู่ 9 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม ต.เจาทอง
อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โทร 08-6063-6056 
E-Mail : khing191@hotmail.com
igetweb: http://PLOENCHIT.igetweb.com

นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน
22 52080580023
ที่อยู่ 182 หมู่ 14 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-7874-1076  
E-Mail : kook_toto@hotmail.com
igetweb: http://muntana111.igetweb.com/

นางสาวสุจิตรา ทวีชีพ
23 52080580024
ที่อยู่ 399 หมู่ 12 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-0070-7273
E-Mail : minioh_ah@hotmail.com
igetweb: http://ohver.igetweb.com

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
24 52080580025
ที่อยู่ 471 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โทร 08-9848-3476  044-861866
E-Mail : Krukratae@hotmail.com
igetweb: http://krukratae.igetweb.com

นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์
25 52080580026
ที่อยู่ 471 หมู่ 10 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ที่ทำงาน โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
โทร 08-5744-7020 
E-Mail : Suphaluk_jenny@hotmail.com
igetweb: http://Ja19bandasak.igetweb.com

นางสาวหทยา ชีหรั่ง
26 52080580027
ที่อยู่ 244/117 หมู่บ้านราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1999-0690
E-Mail : Pui_kanok1922@hotmail.com

igetweb: http://hataya_pui.igetweb.com

นางสาวอรทัย กระพี้นอก 
27 52080580028
ที่อยู่ 471 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-9847-1725 
E-Mail : orrathait3@hotmail.com

igetweb: http://orrathai11.igetweb.com
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวอาทิตติยา รวดเร็ว
28 52080580029
ที่อยู่ 83/1 หมู่ 2 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ. ชัยภูมิ
ที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โทร 08-0004-1944 
E-Mail :
artittiya.mamm@hotmail.com
igetweb: http://artittiya.igetweb.com/

นายเจริญ บุญสุขา
29 52080580030

ที่อยู่ 1 หมู่ 3 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ ต.ธาตุทอง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1546-6603 
E-Mail : tjc2520 @hotmail.com
igetweb: http://Charoen7.igetweb.com
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นายฉลอง พาที
30 52080580031
ที่อยู่ 38 หมู่ 6 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ต.ภูแลนคา
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทร 08-2157-4723
E-Mail :  
  
igetweb:
http://chalongpat07.igetweb.com

นายไชยา แสงสง่า
31 52080580032
ที่อยู่ 72 หมู่ 1 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
ที่ทำงาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1728-8526
E-Mail : chaiya_2010@hotmail.com
igetweb : http://chaiyasang.igetweb.com/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนเจียงทองวิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

นายณรงค์ สวงโท
32 52080580033
ที่อยู่  385/58 หมู่ 9 หมู่บ้านนันทิพร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ต.ตลาดแร้ง
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทร 08-6252-4127 
 
E-Mail :
narong_suang@hotmail.com
igetweb: http://Narong53.igetweb.com
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

นายนิวัติ เลิศสรรสิริ
33 52080580035
ที่อยู่ 166 หมู่ 4 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โทร 08-3461-2343 
E-Mail : miwatchaiya2501@hotmail.com
igetweb:
http://niwatle.igetweb.com

นายบุญรอด แสงสว่าง
34 52080580036
ที่อยู่ 167/6 หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านเขว้า 
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทร 08-4830-8711 
E-Mail :
boonlod_chai@hotmail.com
igetweb: http://boonrod1.igetweb.com
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนาระบบงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

นายประเชิญ ศรีสมบูรณ์
35 52080580037
ที่อยู่ 152 หมู่ 1 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ต.ภูแลนคา
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทร 044-810303 
E-Mail : Prachern@hotmail.com
igetweb : http://prachern.igetweb.com

นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
36 52080580038
ที่อยู่ 499/1 หมู่ 1 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร 08-9719-9126  08-6262-3319
E-Mail :
pijak519@gmail.com;pijak251@hotmail.com
igetweb: http://pijak.igetweb.com

นายภัคพล โสวิชัย
37 52080580039
ที่อยู่ 153 ข บ้านเมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1389-3318 044-812224
 
E-Mail :
phakphon@gmail.com
igetweb: http://phakphon.igetweb.com
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

นายรักษ์สันติ มลิทอง 
38 52080580040
ที่อยู่ 355 หมู่ 2 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร 08-9768-9872  044-851712
E-Mail :
igetweb:
http://ruxsanti.igetweb.com

นายรัฐวิทย์ โพธิ์แสง 
39 52080580041
ที่อยู่
ที่ทำงาน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
08-7241-1333 
 
E-Mail :
enter_error@hotmail.com
igetweb: http://Phosaeng.igetweb.com

นายราชัน นาสมพงษ์
40 52080580042
ที่อยู่ 138 หมู่ 3 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
โทร 08-6210-2988
E-Mail :
Rachan_n@hotmail.com
igetweb: http://rachan11.igetweb.com/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเจียงทองวิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

นายลำจวน ดิษขุนทด
41 52080580043
ที่อยู่ 164 หมู่ 1 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
โทร 08-7868-7839
E-Mail :
igetweb: http://lumjuan1.igetweb.com
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนาและเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนห้วยแย้วิทยา อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

นายวินัย บัวกลาง 
43 52080580045
ที่อยู่ โรงเรียนโสตศึกษา ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทร 08-5608-2457   
E-Mail :
buaglang_w@hotmail.com
igetweb:http://

นายวีระชัย ภักดีจอหอ 
44 52080580046
ที่อยู่ 22 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 
อ.โนนแดง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-7242-8672 
E-Mail :
weerachai.pak@thaimail.com
igetweb: http://weerachai_an.igetweb.com

นายสมจิตร มะธีปะโน
45 52080580047 
ที่อยู่ 230 หมู่ 6 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทร 08-3387-4486 
 E-Mail : Jitmati @ hotmail.com
igetweb: http://sojo.igetweb.com

นายสวาท รัตนวิชัย
46 52080580048
ที่อยู่ 187 หมู่ 6 ต.โนนแดง  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา  ต.ลุ่มลำชี
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทร 08-3101-7387 
E-Mail : swart@hotmail.com
igetweb: http://swart.igetweb.com

นายสุรพงษ์ ปัญญา
47 52080580049
ที่อยู่ 159 หมู่ 5 ต.ละหานนา  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ที่ทำงาน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โทร 08-1059-8057 
E-Mail : Susapong_pan@hotmail.com

igetweb: http://Susapongpan.igetweb.com

นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
48 52080580050
ที่อยู่ 84 หมู่ 9 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  ต.หนองบัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.ชัยภูมิ
โทร 08-6260-9855 
E-Mail : Harnchai_Th@hotmail.com
igetweb:
http://Chaitha.igetweb.com

 นายอภิรักษ์ หาญประชุม
49 52080580051
ที่อยู่ 20 หมู่ 3 ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ที่ทำงาน โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โทร 08-5776-2310 
E-Mail : 
apirak_ahr@hotmail.com
igetweb: http://apirak.igetweb.com

 

นายอุรัญ บุญเงิน
50 52080580052
ที่อยู่ 292 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนดงบังราษฎร์ ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-1070-1739
E-Mail :
urun_k@hotmail.com
igetweb: http://urun.igetweb.com
การค้นคว้าอิสระ เรื่อง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

นายสมชาติ เตี้ยไธสง
52 52080580054
ที่อยู่ 32 หมู่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล 
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
โทร 08-9525-5492 
 
E-Mail :
Somchat_tiat@hotmail.com
igetweb: http://daktomtam.igetweb.com

นางขวัญทิภาพร คาดสนิท
53 520805801003
ที่อยู่ 256 หมู่ 10 บ้านโสก ต.บ้านโสก
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนสามหมอวิทยา ต.ช่องสามหมอ
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
โทร apron08-7863-4395 
E-Mail : 
 tipapron14@hotmail.com
igetweb: http://tipapron.igetweb.com

นายชาตรี มุ่งคู่กลาง
54 52080580057
ที่อยู่ 119 หมู่ 2 บ้านหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร 08-9721-0247 044-836651 
 
E-Mail :
tree_chaiphum@hotmail.com
igetweb: http://Tree_Chaipum.igetweb.com

นายนิพนธ์ วรเชษฐ์
55 52080580058
ที่อยู่ 472 หมู่ 8 ต.ลาดใหญ่  อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
โทร 08-5205-4472 
 
E-Mail :
Nipon-@hotmail.com
igetweb: http://nipon1.igetweb.com

นางจุฑามาศ พรมศาสตร์
56 520805800XX
ที่อยู่ 287 หมู่ 5 บ้านหลุบโพธิ์ ต.บ้านเขว้า
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านกุดหูลิง ต.ตลาดแร้ง
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทร 08-7855-6767
E-Mail : junion24@hotmail.com
igetweb: http://junion24.igetweb.com

view

 หน้าแรก

 บทความ

กระดานสนทนา

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view